بلاگ ما

Lorem Ipsum is simply text of the industry.


طرح رایگان غربالگری پستان به مناسبت هفته مبارزه با سرطان

بهمن 1398

انجمن سلامت خانواده ایران با همکاری بیمارستان آیت الله کاشانی، 13 و 14 بهمن ماه 1398 به مناسبت هفته مبارزه با سرطان، طرح رایگان غربالگری پستان را در بخش زنان بیمارستان آیت الله کاشانی برگزار می نماید.