مدارک لازم جهت امور اشتغال در انجمن سلامت خانواده ایران


- اصل شناسنامه  اصل کارت ملی
- اصل آخرین مدرک تحصیلی
- دفترچه بیمه
- گواهی مدارک کاری اخذ شده
- برای آقایان داشتن کارت پایان خدمت الزامی ست
- به همراه دو قطعه عکس پرسنلی