چگونه به ما یاری رسانید؟

 داوطلبان اساسی ترین رکن هر سازمان مردم نهاد می باشند. 

انجمن سلامت خانواده ایران نیز به عنوان یک سازمان مردم نهاد در زمینه های زیر از یاری داوطلبان استقبال می نماید:

الف- فعالیت هایی که همیشه در انجمن مورد نیاز هستند و افراد می توانند به صورت موقت یا طولانی مدت، با اعلام مدت زمانی که تمایل به همکاری دارند، در آنها مشارکت داشته باشند:

 

1- توزیع بروشورها و جزوات انجمن جهت گسترش پیام بهداشت و حقوق باروری

2- اهدای مقالات در ارتباط با بهداشت و سلامت باروری و چاپ آن در فصلنامه و وب سایت انجمن

3- کمک های نقدی و غیرنقدی برای مراکز انجمن

4- ارسال مقاله و موضوعات علمی در زمینه های اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی در فصلنامه بهداشت خانواده و وبسایت انجمن

5- همکاری در امور اداری در دفتر انجمن

6- انجام فعالیت های گرافیکی

7- ترجمه متون فارسي به انگليسي و بالعكس

8- مشاركت در تهيه مواد كمك آموزشي

9- نظم دادن به كتابخانه و بايگاني انجمن

10- و سایر فعالیت ها

ب- در روزهای خاص و جهت برنامه های معین که مشارکت کاملا مقطعی می باشد. جهت همکاری در این بند، افراد می توانند آمادگی خویش را اعلام نمایند تا در روز مقرر با ایشان تماس حاصل شود.

 

1- مشارکت در برگزاری مراسم، همایش ها و مجامع انجمن

2- تدريس مباحث علمی بهداشتی از جمله بهداشت باروری، کاهش آسیب، تحکیم روابط زوجین، تحکیم بنیان خانواده، فرزندآوری و فرزند پروری 

: نحوه تماس با ما


داوطلبانی که تمایل به مشارکت در فعالیت های انجمن را دارند با شماره های 66420539، 66421383 و 66931754 داخلی 109 تماس حاصل نمایند.