نظرسنجی‌ها

آیا اطلاع رسانی انجمن به اعضا مناسب است؟

با توجه به فعالیتها و تقویم کاری انجمن آیا اطلاع رسانی کافی به اعضا جهت مشارکت انجام می شود یا خیر؟


  • ارسال نظر
  • نتایج
ارسال نظر
iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">