انجمن تنظیم خانواده جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک سازمان غیر دولتی و غیر انتفاعی (NGO) فعالیت خود را از سال ١٣٧٤ آغاز کرده است. این انجمن رسالت خود را این گونه تعریف می کند:
 «انجمن تنظیم خانواده نهادی است غیر دولتی و داوطلبانه، به منظور مشارکت در رسیدن به اهداف بهداشت و حقوق باروری آحاد جامعه، به ویژه جوانان و گروههای محروم، با توجه به ارزشهای فرهنگی و اعتقادی».

انجمن تنظيم خانواده ايران عضو فدراسيون بين المللی تنظيم خانواده IPPF است. فدراسيون بين‌المللی تنظيم خانواده، بزرگترين سازمان داوطلبانه دنيا است كه در جهت بهداشت و حقوق باروری و جنسی در سراسر دنيا فعاليت می‌كند. اين فدراسيون از اجتماع انجمنهای تنظيم خانواده در 150 كشور دنيا تشكيل شده است و به 182 کشور خدمات ارایه می دهد. تعيين چارچوبها و استانداردهای كلی و تجهيز منابع مالی و فنی بر‌عهده دفتر مركزی فدراسيون است، ولی هر يک از انجمن ها به صورت مستقل سياستها، برنامه ها و فعاليتهای خاص خود را تدوين و تعقيب می نمايد. انجمن تنظيم خانواده جمهوری اسلامی ايران به همراه 7 كشور ديگر (هند، پاكستان، بنگلادش، نپال، سريلانكا ، مالديو و افغانستان) در منطقه جنوب آسيای اين فدراسيون قرار گرفته است. قسمتی از منابع مالی انجمن از محل فدراسيون تأمين می‌شود، ليكن سازمانها و آژانسهای بين المللی. سازمانهای دولتی، سفارتخانه ها، حق عضويت اعضا و نيز در آمدهای حاصل از فروش كتب و نشريات از ديگر محلهای كسب درآمد انجمن هستند. اعضای هيأت مديره انجمن هر سه سال يک بار در مجمع عمومی و با رأی آزاد تمام اعضای آن انتخاب می شوند.