هفته اول اسفند ماه در کشور با نام پویش هفته ملی سلامت مردان ایران یا سماهمه ساله با هدف اطلاع رسانی و حساس سازی

گروه های مختلف جامعه در خصوص اولویت های سلامت مردان کشور برگزار می شود

اگر مرد خانواده سالم باشد تاثیر بسزایی در شادابی خانواده دارد. همسر و فرزندان زندگی راحتر و بی استرس تری را سپری

می نمایند. متوسط عمر مردان 70 سال است عوامل شغلی و محیطی مانند مصرف دخانیات، اعتیاد، چاقی، بی تحرکی، استرس شغلی، سوانح و حوادث، بیماری های قلب و عروق و فشار خون بالا بر این فاکتور تاثیر به سزایی دارد.

مردان پنج برابر بیش از زنان دچار حوادث ترافیكی میشوند. اعتیاد در مردان 10 برابر زنان، سقوط از بلندی در مردان 3 برابر زنان و خودکشی، آسم، سوختگی، اسکیزوفرنی، کج خلقی و سوءظن در مردان کشورمان بیشتر از زنان است.

لذا با توجه به اهمیت و شیوع کم تحرکی در جامعه و تاثیر آن بر کلیه ابعاد سلامت مثل بیماری های قلبی و عروقی، سر طان ها، چاقی و خصوصا چاقی شکمی، دیابت، مشکلات روانی اجتماعی، اسکلتی و عضلانی، شعار امسال«مردان فعال تر، مردان سالم تر»می باشد

متاسفانه اغلب مردان در طول دوران زندگی خود از بیماری که دارند، مطلع نمی شوند. عدم اطلاع مردان از بیماری خود، ناشی از عدم انجام معاینات دوره ای 6 ماه یک بار است .متاسفانه مردان زمانی به پزشک مراجعه می کنند که فرصت درمان از دست رفته است و این وضعیت در روستاها و شهرستان ها بیشتر دیده می شود

امید است با توجه هرچه بیشتر به این مقوله مهم و آگاه سازی مردان این سرزمین شاهد ارتقای سطح سلامت مردان و در نهایت ارتقای سطح سلامت اجتماعی باشیم