انجمن سلامت خانواده ایران در راستای پروژه های مشترک با کمیسیون اروپا در تاریخ 14 بهمن 1395 اختتامیه اولین جشنواره فیلم کوتاه روبان بنفش را با تمرکز بر مسئله خشونت خانگی برگزار کرد. انجمن برای برگزاری جشنواره حدود بیست جلسه داخل سازمان و بیرون از سازمان را برگزار کرد

همچنین، ما بیش از 45 فیلم دریافت کردیم و از میان این فیلم ها، 21 فیلم با نظر هیئت داوران به بخش مسابقه جشنواره راه یافت. سه فیلم به عنوان بهترین فیلم ها انتخاب شدند و از این فیلم ها تقدیر شد. اسامی فیلم های برگزیده عبارت اند از: در کنار هم به کارگردانی اقبال امین خاکی، خانه امن نیست به کارگردانی سوسن سلامت و فیلم پند فانتزی به کارگردانی محمدباقر زنگنه

به علاوه، در این روز انجمن روبان های بنفش (نماد پیشگیری از خشونت خانگی) را تهیه و در بین شرکت کنندگان توزیع نمود. شرکت کنندگان در انتهای جشنواره لوح یادبود جشنواره را امضا کردند و همگی در مورد مسئله پیشگیری از خشونت خانگی و حمایت از قربانیان خشونت خانگی متعهد شدند