به مناسبت هفته جهانی ایدز برنامه های آموزشی مرکز کاج به شرح ذیل برگزار می گردد :

14/ 09/ 95 سرای محله گذر پایین دولاب ساعت 10الی 11

95/09/16 مدرسه امام حسین (ع) ساعت 9:30 الی 10:30

95/09/17 مدرسه شهید بهشتی ساعت 10 الی 11

95/09/17 سرای محله شوش ساعت 11الی12

95/09/20 سرای محله شوش ساعت 10 الی 11