برنامه آموزشی در روز شنبه مورخه 1395/09/13 توسط روانشناس مرکزکاج سرکار خانم غفوری برگزار شد.

تفاوت ایدز و HIV : HIV یک ویروس است که دستگاه سیستم ایمنی را مورد تهاجم قرار میدهد و وقتی که سیستم ایمنی بدن بعد از مدتی در مقابله با ویروس دیگر مقاوت نکرد تعداد سلولهای CD4 سیستم ایمنی بدن به زیر 200- 300 رسید فرد دچار بیماری ایدز میشود.

راههای انتقال و پیشگیری از آن: راههای انتقال ویروس 3 راه است:

1-رابطه جنسی حفاظت نشده

2-از راه خون و فراورده های آن مثل انتقال خون،استفاده از سرنگ مشترک

3- از مادر HIV + به جنین

پیشگیری از بیماری ایدز:

1-برقرار کردن رابطه حفاظت شده در صورت در معرض خطر بودن افراد مثل معتادین

2-شاغلین در معرض خطر

3- انجام تست HIV

4- تشخیص افراد ناقل HIV و معرفی آنها به مرکز درمانی خاص این بیماری