انجمن سلامت خانواده ایران برای تکمیل کادر خود در موقعیت های کاری ذیل استخدام می نماید، لطفا برای مشاهده شرح وظائف هر عنوان بر روی آن کلیک نمایید:


کارشناس مالی

مدیر مالی و اداری


کارشناس طراحی پروزه


کارشناس اجرای پروژه

مشاور درآمدزایی و تجهیز منابع


ماما (مرکز کاج)

مشاور روانشناسی (مرکز کاج)انجمن به هنگام گرفتن داوطلب و عضو ، ارائه خدمات، استخدام پرسنل و ساير امور مربوط به سازمان، از لحاظ نژاد، قوميت، مذهب، رنگ، جنس، سن، وضعیت تأهل، ناتواني و معلوليت جسمي و عقايد سياسي و نیز نسبت به گروههای آسیب پذیر اعمال تبعيض نخواهد کرد.

انجمن سلامت خانواده ایران به ایمنی و حفاظت از کودکان، جوانان و افراد آسیب دیده بزرگسال متعهد شده است و نقش خود را از طریق ارتباط با این گروه ها به انجام می رساند. فرایند انتخاب و استخدام، تعهد ما را نسبت به ایمنی وحفاظت از کودکان، جوانان و افراد آسیب دیده بزرگسال در برنامه هایمان منعکس می کند.

انجمن سلامت خانواده ایران به فرصت های مساوی متعهد است و تنوع فرهنگی را محترم می شمارد.

انجمن به درخواست استخدام افرادی که مبتلا به HIV/AIDS می باشند، خوشامد می گوید.

انجمن فرصت برابری را بدون تبعیض، طبقه اجتماعی، عقیده، رنگ پوست , ... برای افراد فراهم می نماید.