آرمین حیدرزاده

تاریخ تولد: 30/11/1370

تحصیلات: دانشجور روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی

سوابق:

  -فعالیت داوطلبانه در "انجمن سلامت خانواده ایران" از مهر ماه 1392 تا کنون (از زمان عضویت اینجانب)

  -فعالیت داوطلبانه در "جمعیت دانشجویی امام علی" در برخی برنامه ها

  -عضویت و فعالیت در "مرکز روانشناسی اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی" از بدو تاسیس تا کنون (گروه مستند سازی)

  -همکاری با دکتر امید شکری (استاد دانشگاه شهید بهشتی) در نگارش مقاله

  -همکاری با خانم دکتر باقریان (استاد دانشگاه شهید بهشتی) در مستند سازی آزمایشهای روانشناسی اجتماعی

  -همکاری با "انجمن علمی روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی" در طراحی پوستر و اجرای همایش ها

  -همکاری با "دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی" در تصویربرداری از همایش ها

  -همکاری با انجمن سلامت خانواده ایران در برگزاری مراسم افطاری سال های 1394 و 1393

  -دریافت لوح تقدیر " فعالترین داوطلب جوان انجمن سلامت خانواده ایران " در سال 1394

  -همکاری با انجمن سلامت خانواده ایران در برگزاری جشن روز جهانی جوان و روز جهانی ایدز

  -همکاری با انجمن سلامت خانواده ایران در طراحی پمفلت " آشنایی با اچ آی وی و ایدز " و پوستر

  -تهیه و تدوین فیلم کوتاه، طراحی پوستر و جلد برای شرکت "مطالعات راهبردی دهکده جهانی"


نیلوفر اعرابی

تاریخ تولد: 22/3/1372

تحصیلات: لیسانس روان شناسی (گرایش روان شناسی کودکان استثنائی) از دانشگاه شهید بهشتی

کارآموزی:

-مركز ساماندهی درمان و توانبخشی اختلالات اتيستيك

فعالیت ها:

  -انجمن دانشجویی روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی

  -نشریه ی مطالعات روان شناسی(فصلنامه ی دانشجویان گروه روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی)

  -جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی (IAPSS) : تیم آموزشی خانه ایرانی مولوی

  -جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی (IAPSS) : تیم روان شناسی خانه ایرانی خاک سفید

  -جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی (IAPSS): طرح بوی عید و بازدید از بیمارستان های کودکان

  -انجمن سلامت خانواده ایران : داوطلب جوان (91)

  -انجمن سلامت خانواده ایران: رییس کمیته ی جوانان از سال ۹۳

  -عضو شبکه ی جوانان جنوب آسیا(SARYN)