دکتر صفیه شهریاری افشار، جراح و متخصص زنان و مامایی، عضو هیئت علمی

سابقه فعالیت:

-عضو هیئت موسس انجمن سلامت خانواده ایران

-ریاست هیئت مدیره منطقه جنوب آسیا فدراسیون IPPF

-عضو شورای سیاستگذاری و عضو گیری دفتر مرکزی IPPF

-عضو اتاق فکر دفتر سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور

-عضو اتاق فکر معاونت بهداشتی وزارت بهداشت

-ریاست کمیته ایدز استانداری تهران

-ریاست کمیته سلامت NGO ها در مجلس

-عضو کمیته CCM وزارت بهداشت

-عضو کمیته NGO ها در معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه

-سخنرانی بیش از 100 مورد در سطح بین المللی در زمینه سلامت، SRHR، HIV/AIDS، حقوق بشر، پیشگیری از خشونت و رفع تبعیض

-تالیف بیش از 30 کتاب و مقاله در زمینه SRHR

-ترجمه بیش از 50 کتاب و مقاله در زمینه SRHR

-تحقیق ملی و بین المللی در زمینه SRHR

دکتر عذرا یزدانی پور

نام:عذرا

نام خانوادگی:یزدانی پور

تحصیلات:پزشک عمومی

سمت:معاون بهداشت ودرمان ندامتگاه فردیس

عضوهیئت رئیسه انجمن ایران بلژیک

مدت همکاری باانجمن سلامت خانواده:8سال