1.اصل شناسنامه

  2.اصل کارت ملی

  3.اصل آخرین مدرک تحصیلی

  4.دفترچه بیمه

  5.گواهی مدارک کاری اخذ شده

  6.کارت پایان خدمت (برای آقایان)

  7.عکس پرسنلی، 2 قطعه