امکان دریافت خدمات رایگان مامایی در روزهای پنجشنبه از صبح تا ظهر در مرکز میخک برقرار می باشد