بدینوسیله اینجانب محسن اسماعیلی متولد 14/1/1363 دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم کاندیداتوری خودرا برای سمت نائب رئیس هیئت مدیره انجمن اعلام میدارم.

خلاصه سوابق اجتماعی وفعالیت در سازمانهای مردم نهاد / مرتبط با سلامت باروری:

  ·داوطلب انجمن سلامت خانواده از سال 1378

  ·عضو کمیته جوانان انجمن از سال 1382

  ·نایب رئیس کمیته جوانان از سال 1384

  ·مشارکت فعال در برنامه های انجمن از جمله روز جهانی جمعیت،نشست فصلی جوانان،همایش جمعیت جوان و بهداشت باروری،پروژه NTFسفارت هلند از سال 1378

  ·نماینده جوانان در نشست جوانان جنوب آسیا در هند 2004

  ·نماینده جوانان در نشست جوانان جنوب آسیا در سریلانکا (2دوره،2007-2006)

  ·عضو کمیته اجرائی اولین جشنواره مطبوعات بهداشت باروری 1385

  ·همکاری در نشست توجیهی MDG, ICPDویژه خبرنگاران

  ·همکاری در اجرای کارگاههای آموزش جوانان انجمن از سال 1379

  ·عضو علی البدل هیئت مدیره از سال 1390

سوابق شغلی

  ·کارمند شرکت خدمات ارتباطی ایرانسلاز سال 1385Regional corporate sales

  ·آشنائی با زبان انگلیسی و کامپیوتر در حد خوب