در روز پنجشنبه 16 آبان ماه، برنامه آموزشی " آشنایی با فعالیت های انجمن سلامت خانواده ایران" برای اعضا، داوطلبان و کارکنان انجمن سلامت خانواده ایران برگزار گردید. در این جلسه به نمایش فیلم "دختران" و نقد آن نیز پرداخته شد. قابل ذکر است که این فیلم در حوزه آسیب های اجتماعی و به کارگردانی قاسم جعفری می باشد.

در برنامه برگزار شده، پس از معرفی ساختار، برنامه و فعالیت های انجمن توسط خانم دونلو -عضو هیئت مدیره- و آقای دکتر ضرابیان -سرپرست انجمن-، خانم رضایی -مدیر مرکز گذری کاهش آسیب میخک- به معرفی و شرح فعالیت ها و خدمات این مرکز پرداختند. همچنین خانم نگین نژادمنصوری نائب رئیس کمیته جوانان- به بیان مختصری از فعالیت های این کمیته پرداختند.

  1. این جلسه در دفتر انجمن سلامت خانواده ایران، به مدت 3 ساعت و با حضور 26 نفر برگزار گردید. در پایان نیز هدیه ای به عنوان یادبود به شرکت کنندگان اهدا گردید.