جلسه مجمع عمومی مورخ 92/06/21 در محل انجمن سلامت خانواده ایران برگزار گردید.