خبرها

​توزیع وعده غذایی

توزیع وعده غذایی گرم بین مددجویان و افراد آسیب دیده معتاد و یا کارتن خواب در سطح منطقه

۹۷/۰۱/۱۶

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">