خبرها

خدمات رسانی تیم گشت سیار

ارائه خدمات درمان های سرپایی و توزیع اقلام بهداشت و سلامتی ،پیشگیری از بیماریها به مددجویان آسیب دیده و آسیب پذیر در

سطح مناطق ۱۲ و ۱۵ شهرداری تهران

۹۷/۰۱/۲

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">