خبرها

خدمات رسانی تیم گشت سیار

انجام تست رپید اچ آی وی وارائه اقلام بهداشت وسلامت توسط تیم سیار مرکز میخک در بین کارتن خواب ها و معتادین

منطقه ۱۲ شهرداری تهران

۹۷/۰۱/۲۱

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">