خبرها

جلسه آموزشی هپاتیت97/03/12

جلسه آموزشی در سالن مددجویا مرکز میخک با موضوع هپاتیت برگزار گردید.در این جلسه انوع هپاتیت و راههای پیشگیری از انتقال این بیماری شرح داده شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">