خبرها

خدمات تیم سیار به کارتن خواب ها،معتادین و زنان ویژه

مرکز میخک با هدف کاهش آسیب و ارتقا وضعیت سلامت مددجویان کارتن خواب ها،معتادین و زنان ویژه اقدام به ارائه خدمات تخصصی به این قشر آسیب دیده و آسیب پذیر نموده است

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">