خبرها

جلسه آموزشی ویژه زنان آسیب دیده با موضوع HIV و بیماری ایدز

بدین سبب جلسه آموزشی در تاریخ 97/03/06 با حضور زنان ویژه در سالن مددجویان مرکز میخک تشکیل شد .در این جلسه راههای انتقال این بیماری و نیز پیشگیری از آن و راهکارهای درمان به مددجویان آموزش داده شد


درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">