خبرها

جلسات NA هر یکشنبه در مرکز میخک 97/03/06

در مرکز میخک هر یک شنبه از ساعت 10 الی 12 ظهر جلسات هفتگی معتادان گمنام به محوریت ایجاد انگیزه و رغبت برای ترک سومصرف مواد برگزار میگردد.در این جلسات همه افراد با شرایط بهبود یافته و یا در حال سومصرف میتوانند در این جلسات شرکت کنند

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">