خبرها

تیم سیار در پاتوق ها 97/03/02

تیم سیار مرکز میخک در پاتوق ها و پارک ها به معتادین و کارتن خواب ها و افراد آسیب پذیر به خصوص زنان ویژه خدمات بهداشت و سلامتی ارائه میدهند.از جمله این خدمات انجام تست سریع اچ آی وی میباشد نتیجه ی این تست در 20 دقیقه مشخص میشود و اگر کسی مبتلا به این ویروس باشد تیم سیار بیمار را به مراکز بیماریهای رفتاری زیر نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای تست های الایزا و نهایتا دریافت دارو برای درمان ارجاع میدهند.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">