خبرها

توزیع غذا در بین مددجویان

مرکز کاج به صورت هفتگی در بین مددجویان منطقه 15 شهرداری تهران به توزیع وعده غذایی گرم به مددجویان آسیب دیده و آسیب پذیر میپردازد.

97/02/22

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">