خبرها

خدمات تیم سیار

ارائه خدمات تیم سیار در سطح پارک ها و پاتوق
د رحال حاضر تیم سیار مرکز میخک مناطق 12و 15 شهرداری تهران را تحت پوشش خدمات خود قرار داده است.
این خدمات شامل:توزیع اقلام بهداشت فردی،،توزیع اقلام پیشگیری ازبیماریها شامل سرنگ و ..،تویع پنکل های آموزشی،مشاوره چهره به چهره و همچنین انجام تست سریع اچ آی وی به صورت سیار است.

به استحضار میرساند که گشت سیار مرکز میخک اولین تیم سیاری است که خدمات تست اچ آی وی را در سطح مناطق در پارک ها و منازل پاتوق ارائه میدهد

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">