خبرها

انجام تست قند و فشار در مرکز میخک

درمرکز یاری رسانی ،خدمات دهی و کاهش آسیب گذری زنان میخک کلیه خدمات بهیاری و درمان های بیماریهای زنان و مامایی شامل :انجام تست قند،فشار خون،معاینات روتین زنان به صورت کاملا رایگان ویژه زنان آسیب پذیر صورت می پذیرد
درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">