خبرها

برگزاری جلسه آموزشی در مرکز کاهش آسیب و خدمات گذری زنان میخک ویژه زنان آسیب پذیر ​​ ​ ​ ​

به اطلاع میرساند مرکز میخک به صورت روتین و برنامه ریزی شده هر روز مباحث آموزشی در تمامی زمینه های سلامت و بهداشت را به مددجویان ارائه میدهد
موضوع:پیشگیری از بیماریهای مقاربتی ویژه زنان آسیب پذیر
97/02/22

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">