خبرها

جلسه انجمن سلامت خانواده ایران با مدیر کل دیپلماسی عمومی و رسانه‌ ای وزارت امور خارجه

جلسه مشترک انجمن سلامت خانواده ایران، معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایران و انجمن صلح و دوستی برای تو نیک با مدیر کل دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه در تاریخ 11 دی ماه 1396 در وزارت امور خارجه برگزار شد. تمرکز این جلسه بر همکاری های مشترک، مشکلات موجود و راهکارهایی جهت حل آن ها بود

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">