خبرها

خدمات رسانی مرکز میخک در مردادماه

برگزاری کارگاههای آموزشی در مرکز میخک با موضوعات

مزایای سکس ایمن وپیشگیری از انواع بیماریهای عفونی- خودباوری- سیر مراحل بیماری ایدز و روش کنترل- آشنایی باانواع هپاتیت راههای انتقال - پیشگیری- سوزاک وسفلیس علائم روش های انتقال پیشگیری


آپلود عکس آپلود عکس
آپلود عکس آپلود عکس

خدمات رسانی نیروی گشت در خارج از مرکز

آپلود عکس آپلود عکس
آپلود عکس

آموزشهای خارج از مرکزتوسط آموزشگر مرکز

آپلود عکس آپلود عکس

انجام تست اچ ای وی به صورت رایگان در مرکز

آپلود عکس آپلود عکس
آپلود عکس

پذیرش مددجو وخدمات رسانی در مرکز میخک


آپلود عکس آپلود عکس
آپلود عکس آپلود عکس

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">