خبرها

کمپین «من تصمیم می‌گیرم ...»

انجمن سلامت خانواده ایران در تاریخ 20 تیرماه 1396 (11 جولای 2017)، برنامه هایی را در مراکز انجمن برای اقشار آسیب پذیر و عادی انجام داد. هدف از این برنامه ها افزایش سطح آگاهی زنان نسبت به مسائل بهداشتی و باروری بود. در این راستا، روانشناس، ماما، کارشناس بهداشت و آموزشگران به آموزش های لازم پرداخته و بسته های آموزشی و بهداشتی نیز در میان مراجعان توزیع شد


بر این اساس، 5 کارگاه آموزشی در مراکز میخک و کاج تشکیل شد و تعداد 80 نفر تحت آموزش قرار گرفتند

کارگاه اول: کارشناسان ابتدا به آموزش مهارتهای جرات ورزی در زنان در برابر بارداری ناخواسته پرداختند و پس از آن در مورد بهداشت باروری و روشهای پیشگیری از بارداری مطالبی را آموزش دادند

علاوه بر آموزش ذکر شده، پکیج رایگانی در میان مراجعان توزیع شد

در پایان هر کارگاه آموزشی علاوه بر توزیع پکیج آموزشی و پذیرایی، مسابقه ای با عنوان "من تصمیم میگیرم " برگزار گردید و هدایای ویژه ای به برندگان مسابقه اهدا شد

کارگاه دوم

آموزش دوم با هماهنگی سرای محله برای گروه نوجوانان و جوانان در سرای محله انجام گردید

کارگاه سوم
برنامه آموزشی سوم در مرکز کاهش آسیب میخک برگزار گردید و به زنان سرپرست خانوار آموزشهای مرتبط با باروری داده شد

کارگاه چهارم
در این جلسه آموزش هایی به مددجویان بهبود یافته توسط آموزشگر حوزه آسیب های اجتماعی داده شد

کارگاه پنجم

جلسه آموزشی آخر نیز توسط کارشناس بهداشت در مرکز میخک با شرکت کنندگان سکس ورکر و معتاد انجام شد
درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">