خبرها

کارگاه آموزشی در مرکز میخک

برگزاری کارگاه آموزشی توسط روانشناس مرکز میخک با موضوع: ابراز وجود با تمرین عملی در سالن مددجویان گروه هدف (معتادین وکارتن خوابها) مرکز میخک

در تاریخ :96/3/31


آپلود عکس آپلود عکس

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">