خبرها

کارگاه آموزشی تیم سیار

برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع آموزش بهداشت فردی در سالن مددجویان

گروه هدف : معتادین وکارتن خوابها توسط نیروی گشت مرکز میخک

مورخ : 96/3/10

آپلود عکس

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">