خبرها

انجام تست سل در مرکز میخک

انجام تست سل در سالن مددجویان (گروه هدف : معتادین و کارتن خوابها ) توسط نیروی گشت سیار در مرکز میخک

مورخ : 96/3/8

آپلود عکس
آپلود عکس

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">