خبرها

همدلی و ارتباط فردی -کمیته امداد منطقه 12

در روز سه شنبه مورخه 96/03/09 از ساعت 9:30 الی 12:30 طی 2 جلسه سخنرانی با موضوع همدلی و ارتباط فردی توسط روانشناس مرکز خانم غفوری برگزار شد.

این سخنرانی در کمیته امداد منطقه 12 با حضور 60نفر از زنان ارائه شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">