خبرها

بهداشت زنان و بیماری های زنان-کمیته امداد منطقه 12

در روز یکشنبه مورخه 96/02/31 از ساعت 9:30 الی 12:30 طی 2 جلسه سخنرانی با موضوع بهداشت زنان و بیماری های زنان توسط روانشناس مرکز خانم غفوری برگزار شد.

این سخنرانی در کمیته امداد منطقه 12 با حضور 15 نفر از زنان ارائه شد.


درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">