خبرها

خودآگاهی -کمیته امداد منطقه 12

در روز سه شنبه مورخه 96/03/02 از ساعت 9:30 الی 12:30 طی 2 جلسه سخنرانی با موضوع خودآگاهی و ارتباط موثر توسط روانشناس مرکز خانم غفوری برگزار شد.

در این سخنرانی 60 نفر از زنان حضور داشتند و در کمیته امداد منطقه 12 برگزار شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">