خبرها

برگزاری کارگاه آموزشی در زمینه مثبت اندیشی، بهداشت روان و پیشگیری از آسیب های اجتماعی در کمیته امداد منطقه 12

سخنرانی مثبت اندیشی و بهداشت روان و پیشگیری از آسیب ها در روز سه شنبه مورخه 96/02/26 از ساعت 9:30 الی 12:30 در کمیته امداد منطقه 12 توسط روانشناس مرکز خانم غفوری برگزار شد.

در کلاس آموزشی سلامت وسلامت روان مثبت اندیشی مخاطبان مادران۹:۳۰_۱۰:۴۵

و در کلاس آموزشی بهداشت فردی و روان وآسیب های اجتماعی مخاطبان مادران با شرایط ازدواج مجدد 13:00_11:00

در هر کلاس آموزشی 50 نفر از زنان حضور داشتند .

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">