خبرها

سخنرانی با موضوع بهداشت باروری

در روز چهار شنبه،مورخه 96/02/20سخنرانی با موضوع بهداشت باروری در دبیرستان پسرانه توپچی برگزار شد.این سخنرانی با حضور35 نفر از والدین و 100 نفر از دانش آموزان توسط خانم حسینی ماما مرکز به مدت 45 دقیقه ارائه شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">