خبرها

برگزاری کلاس آموزشی در زمینه بهداشت باروری و مهارتهای زندگی در کمیته امداد

در روز سه شنبه،مورخه 96/02/20 کلاس آموزشی با موضوع بهداشت باروری و مهارتهای زندگی در کمیته امداد منطقه 12 برگزار شد.این برنامه با حضور 40نفر از مادران سرپرست خانواده توسط روانشناس مرکز در60 دقیقه ارائه شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">