خبرها

مهارت ارتباطی و سلامت و بهداشت

در روز شنبه،مورخه 96/02/09سخنرانی با موضوع مهارت ارتباطی و سلامت و بهداشت در دبیرستان دخترانه غفوری نیا برگزار شد.این سخنرانی با حضور 100 نفر از دانش آموزان توسط خانم غفوری روانشناس مرکز به مدت 45 دقیقه ارائه شد.


درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">