خبرها

هفته جهانی سلامت

به مناسبت هفته جهانی سلامت در روز یکشنبه،مورخه 96/02/03سخنرانی با موضوع مهارت ارتباطی و جراتمندی و مهار استرس در دبیرستان پسرانه توپچی منطقه 14 برگزار شد.این سخنرانی با حضور 300نفر از دانش آموزان توسط خانم غفوری روانشناس مرکز به مدت 90دقیقه ارائه شد.


درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">