خبرها

شرکت سرکار خانم دکتر شهریاری افشار در سی و چهارمین اجلاس حقوق بشر ژنو

سی و چهارمین اجلاس حقوق بشر در تاریخ های 18 لغایت 25 اسفند 1395 در ژنو برگزار شد. سازمان های مردم نهاد ایرانی هم در این اجلاس حضور داشتند

سرکار خانم دکتر شهریاری افشار (پاترون انجمن سلامت خانواده ایران) در اجلاس حقوق بشر شرکت و بیانیه هایی را قرائت کردند

این بیانیه ها عبارت اند از

بیانیه حمایت از حقوق جنسی در ایران: شفاهی جنرال آیتم سه و بیانیه سلامت زنان زندانی در ایران: شفاهی جنرال آیتم چهاردکتر شهریاری افشار در حال قرائت بیانیه


همچنین نمایندگان سمن ها با گزارشگر ویژه ایران و سخنگوی یونیسف هم دیدار داشتند

ملاقات با گزارشگر ویژه ایران

ملاقات با سخنگوی یونیسف

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">