خبرها

روز جهانی زن گرامی باد

هشتم مارس، روز جهانی زن در بسیاری از کشورهای جهان گرامی داشته می شود. از این رو کارکنان، همراه با مددجویان مرکز کاهش آسیب کاج امروز به مناسبت بزرگداشت این روز فرای از گرایشات مختلف فکری ،عقیدتی ،نژادی و ... به یادآوری موفقیت ها و دستاوردهایشان گرد هم آمدند.در حقیقت، این روز مجالی بود برای نگاه کردن به گذشته در مسیر تلاش ها، منازعه ها و فعالیت های پیشین، و بیشتر برای نگریستن در راستای حرکت های پیش رو برای باز کردن راه در جهت شکوفایی استعدادها و فرصت هایی که در انتظار نسل آینده زنان است.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">