خبرها

سخنرانی اعتماد به نفس در کمیته امداد منطقه 12

در روز سه شنبه،مورخه 95/11/18 سخنرانی با موضوع اعتماد به نفس و هدفگذاری در کمیته امداد منطقه 12 برگزار شد.این سخنرانی با حضور 75نفر از زنان محله توسط روانشناس مرکز در 75دقیقه ارائه شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">