خبرها

برگزاری کارگاه آموزشی در زمینه توانمند سازی (مخصوص بانوان سرپرست خانوار)

امروز مورخ 12 بهمن ماه ، رأس ساعت 11 الی 13 کارگاه آموزشی در زمینه توانمندسازی بانوان در سالن مددجویان مرکز میخک برگزار گردید.

لازم به ذکر است کارگاه ذکر شده طی همکاری شهرداری ناحیه 4 با مرکز میخک برگزار گردیده است.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">