خبرها

برگزاری کارگاه آموزشی رایگان در زمینه اعتیاد ویژه خانواده های درگیر این آسیب در مرکز میخک

فردا مورخ 1395/11/12 رأس ساعت 11 صبح، کارگاه آموزشی با موضوع اعتیاد ویژه خانواده های درگیر این آسیب برگزار می گردد.(با همکاری اداره کل شهرداری تهران)

بانوانی که راغب به شرکت در این کارگاه می باشند جهت ثبت نام با شماره 55610869 تماس حاصل نمایند.

ورود برای عموم آزاد می باشد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">