خبرها

بازدید ستاد سازمان های مردم نهاد شهرداری منطقه 15 از مرکز کاج

در روز چهارشنبه مورخه 95.11.06 بازدید جناب آقای پاک مهر رابط ستاد سازمان های مردم نهاد در شهرداری منطقه 15 و خانم نظری از مرکز کاج و مددجویان مرکز

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">