خبرها

بازدید جناب آقای یاوری سرپرست خدمات اجتماعی و رفاهی منطقه 15 از مرکز کاج

در روز سه شنبه 95.10.28 بازدید جناب آقای یاوری سرپرست خدمات اجتماعی و رفاهی منطقه 15 و جناب آقای فهیم کارشناس محترم خدمات اجتماعی و رفاهی منطقه 15 از مرکز کاج و مددجویان

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">